KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.8.08

Bezpečnost - víc než technika

Klientský magazín IBM ČR v č. 2/2008 je z velké části věnován systémovému pohledu na bezpečnost organizací. Podtitulek hlavního článku je "Komplexní pohled na bezpečnost v rámci Risk Management Life Cycle". Probírá postupně fáze:
- analýza rizik
- politika a monitoring
- implementace
- provoz
- audit.
V textu je věnována pozornost dílčím tématům: ethical hacking, proventia network IPS, managed security cervices, záloha a obnova dat, rozpoznávání internetových rizik a záplatování slabin, vědět co se děje.
Závěr článku je věnován tabulce:
"Business Continuity and Resiliency Services od IBM".