KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.1.07

Risk management - úloha manažerů při řízení rizik


Na termín 31.1.2007 - 2.2.2007 nabízí firma TUTOR kurz s výše uvedeným názvem.
O co půjde?
Vedle definice základních pojmů „nebezpečí“, „riziko“, „ohrožení“ obsah kurzu pojednává především o přístupech a metodách hodnocení rizik ve všech oblastech řízení podniku – riziko strategické, marketingové, obchodní, finanční, personální, rizika spojená s inovací a řízením kvality, riziko nových technologií. V každé oblasti řízení rizik se zaměřuje na úlohu manažerů, na identifikací a zabezpečování možných rizik.
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je napomoci tomu, aby se řízení (omezování) rizik stalo neodmyslitelnou součástí zodpovědného řízení každého manažera a vedoucího pracovníka v podniku. Účastník kurzu by se měl seznámit s identifikací a zabezpečováním rizik ve všech oblastech řízení a pochopit úlohu manažera v oblasti řízení rizik.
Cílová skupina:
top management, vedoucí pracovníci ze všech oblastí řízení podniku, auditoři
Osnova:
1. Strategické řízení a riziko
2. Marketingové řízení a riziko
3. Obchodní řízení a riziko
4. Finanční řízení a riziko
5. Rizika spojená s řízením inovací a kvality
6. Personální řízení a riziko
7. Rizika nových technologií
Podrobnosti o kurzu se dozvíte na adrese: ZDE - ZDE