KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.11.06

Business Process Management

Komplexní zdroj odkazů a informací na téma: Business Process Management. Podle četnosti a obsahu okamžitých reakcí na mé odkazy věnované tématu Management procesů, usuzuji, že bude s povděkem přijato i upozornění na bohatý seznam komentovaných odkazů na anglické webové zdroje týkající se BPM. Najdete ho na portálu SearchCIO.com.