KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

15.10.06

Článek na téma Business Continuity Planning

Pokud Vás informace v minulé zprávě zaujala a nestačí Vám výklad pojmu formou stručného zaměření konference v minulé zprávě, podívejte se na portál Trask Solutions. Na níže uvedené adrese, je opublikován pěkný článek s názvem "Business Continuity Planning aneb jak správným plánováním minimalizovat rizika".
Nahlédnutí do struktury článku s uvedením jeho závěru:
- Význam BCP
Plánování kontinuity činností lze definovat jako souhrn aktivit zaměřených na snížení rizika vzniku havárie a omezení dopadů havárie na kritické podnikové procesy. Důležité je si uvědomit, že plánování kontinuity není jen plánem reakce na krizovou událost, ale obsahuje také důležitý preventivní aspekt. Jedním z hlavních výstupů tohoto procesu je plán zachování kontinuity činností (Business Continuity Plan). Kvalitní plány kontinuity činností jsou schopny minimalizovat následky mimořádných událostí a zároveň umožňují a urychlují uvedení provozu do normálního stavu.
- Životní cyklus BCP
- Analýza
- Návrh strategie kontinuity
- Implementace plánů kontinuity
- Testování a údržba
- Reakce na havárii
- Produkty podporující BCP
Závěr
Kvalitní zpracovaní plánů kontinuity činností by mělo být strategickým cílem jakékoliv organizace - od velkých nadnárodních společností až po malý či střední podnikatelský subjekt. I když se masivnost nasazení konkrétních technologií bude v organizacích různého typu lišit, je nutné zachovat při navrhování plánů kontinuity stěžejní principy životního cyklu řízení kontinuity. Patří mezi ně zejména kvalitně provedená analýza, testování a pravidelná údržba.
A nezapomeňte, že termín zahájení konference IIR na téma "Business Continuity Planing" - 24.-26.10.2006 se blíží!
Vše o konference je obsaženo v předchozí zprávě v tomto wewblogu věnovaném risk-managementu.
Text článku, z něhož bylo citováno je vystaven ZDE ZDE.