KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.9.06

Řízení rizik - 2. přepracované vydání úspěšné knihy

Před 3 léty jsem na svém portálu vystavil původní recenzi knihy autorů Raise a Smejkala, věnované problematice řízení rizik. Najdete ji na adrese: http://www.akamonitor.cz/rizika1.htm. V závěru recenze jsem uvedl: "Nepochybuji o tom, že u tak náročného a rozsáhlého tématu jakým je Řízení rizika se najde dost příležitostí jak v dalším vydání knihu dále obohatit, jak dále prohloubit vazby dílčích témat, jak ještě více přiblížit čtenářům praktickou aplikaci teorie řízení rizik."
Potěšující zpráva: stalo se!
2. vydání knihy vyšlo pod názvem: "Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích".
Jsem velmi rád, že mohu prohlásit, že došlo k pozitivnímu vývoji zejména v tom, že:
- došlo k posunu směrem k integraci informačních rizik do celkového pojetí risk-managementu,
- v důsledku toho jsou informační rizika probírána vyváženěji z hlediska různých přístupů ( technických a netechnických),
- problematika řízení rizika je probírána nejen teoreticky, ale mnohem výrazněji i prakticky.
První vydání bylo významné tím, že došlo k prezentaci poznatků, které byly do té doby v komplexu obtížně dostupné. Druhé vydání je krokem vpřed směrem ke komplexnímu, systémovému a dynamickému pojetí risk-managementu s výrazným podílem praktického přístupu.
Prohlédněte si podrobný obsah knihy na adrese:  

http://www.grada.cz/katalog/kniha/rizeni-rizik-ve-firmach-a-jinych-organizacich/
K 2. vydání se vrátím podrobnějším srovnáním obou vydání v rámci připravované recenze knihy.