KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.3.06

Risk management z pohledu IS

Pod tímto názvem je opublikován text v časopise Bankovnictví. Obsahuje tabulkový přehled aplikace technologií, ukazující jejich event. vícenásobný efekt v různých odděleně vnímaných business oblastech. Tabulka obsahuje sloupce:
- technologie
- oblast řízení
- využití
Mezititulky textu:
- vhodné technologické řešení a integrace

- risk management jako aplikace na bázi datového skladu
- úspora investic a zrychlení návratnosti
- konzistence mezi informacemi
- snížení operačního rizika

- vliv na definici a implementaci informačních systémů