KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.3.06

Automatizace řízení rizik

Pod názvem "Řízení rizik je stále více automatizováno" přináší časopis "Bankovnictví" rozbor výsledků průzkumu na téma "AIM Global Data & Risk Management Survey 2005". Cílem průzkumu bylo získat informace o strategii řízení rizik. Zaměření textu naznačují mezititulky:
- finanční instituce zvyšují automatizaci
- zpracování dat o podnikových činnostech získává prostor

- regulatorní požadavky a STP pohánějí investice
- jak finanční instituce čelí výzvám
- koncentrace na kvalitu dat o rizicích
- nejdůležitější zjištění průzkumu
- výsledky v regionu střední a východní Evropy
- trendy v řízení rizik a dat
- rozvoj řízení referenčních dat.
Text je zajímavý nejen pro manažéry z oblasti bankovnictví.