KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.10.05

Řízení v krizových situacích

V loňském roce vyšla v Management Pressu kniha s podtitulkem "Příklady efektivních strategií". Ve své recenzi, která je dostupná na níže uvedené webové adrese, jsem na závěr napsal: "Knihu doporučuji především těm, kdo se nezalekli osobního rizika spojeného s řízením podniku „v bouřlivých časech“, neboť pevně věřím, že v knize Management Pressu „Řízení v krizových situacích“ najdou spolehlivého rádce a spojence."
Osnova knihy je sama o sobě cenným přehledem těch oblastí činnosti podniku, kterým je třeba především věnovat zvýšenou pozornost v souvislosti s řízením rizik. Přehled mi posloužil jako východisko pro analýzu souvislostí informačních rizik v podniku.
Užitečný je výčet toho, „co je třeba dělat“chceme-li čelit nebezpečím krizí. Patří sem:
- Je třeba vyvíjet podnikatelské vize
- zaměřovat se na hlavní obory podniku vytvářející hodnotu, tedy optimalizovat a urychlovat podnikové procesy
- zjednodušovat struktury
- zbavovat se přítěže- naučit se strategicky používat nové IT
- předvídat přáni zákazníka a nové trendy, aby bylo možné vytvářet nové předpoklady produktivity
- zvyšovat hodnotu podniku, a tím také hodnotu pro akcionáře
- optimalizovat rychlost inovací
- dlouhodobě zajistit schopnost firmy přežít
- chránit podnik před nepřátelským převzetím
- vyhledávat zajímavá strategická partnerství
- předvídat neustále také případné změny orientace.
- vše to je třeba dělat co nejrychleji
- a nezapomínat při tom na to, že je třeba umět řídit.
Problematika řízení rizik není v knize slovně nijak zvlášť zdůrazňována, přesto představuje kniha velmi dobrou školu integrace risk-managementu do podnikového řízení.
http://www.akamonitor.cz/krize1.htm