KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.10.05

Řízení projektů a projektová rizika

Odborný seminář na téma "Řízení projektů a projektová rizika" nabízí firma TIMING Praha. Seminář se koná již 17. října t.r. v Praze. Podle pořadatele by měl dát seminář odpověď na poměrně široce položenou otázku:
"Proč se tak často nedaří dokončovat podnikatelské projekty úspěšně, včas av rámci plánovaných nákladů? "
Náznak odpovědi najdete na níže uvedené adrese na webu firmy TIMING.
Pro první představu vybírám několik vět z textu:"Důvodů je řada, mj. tento: podnikatel často řídí (a třeba moderní metodou)něco jiného než svůj projekt. Řídí svůj sen o projektu. Projekt se mu ve snu jeví vyvázán ze souvislostí, a jen občas se objeví nějaká hrozba, kterou jetřeba okamžitě zadupat do země. ..... Míra splnění nějaké etapy projektumusí být vyhodnocena v širších souvislostech, jimiž jsou:
7. odhad budoucího vývoje dané etapy,
6. vztah k ostatním etapám téhož projektu,
5. vztah k celému projektu,
4. vztah k ostatním projektům,
3. vztah k ostatním aktivitám firmy,
2. vztah ke globální strategií firmy (globální strategie firmy je jakýmsi\"superprojektem\"),
1. vztah k okolí firmy.
Své okolí většina firem významně ovlivnit nedokáže. Proto začíná dobré vedení každého projektu od tzv. Globální strategie firmy (okolí už leží mimo) a pokračuje v uvedeném seznamu směrem vzhůru. Neboli: v rámci firmy postupujeme od systematického Řízení projektů (plurál) k systematickému Řízení projektu (singulár). " konec citátů.
Podrobnou informaci o zaměření semináře najdete na webu TIMING Praha
www.timing.cz nebo přímo na adrese
http://www.timing.cz/text.php?tid=rizeni_rizik