KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.10.05

Finanční rizika

Odpovídám na opakované dotazy ( zaslané na osobní adresu ) týkající se existence knihy věnované finančním rizikům:
V roce 2001 jsem sepsal stručnou recenzi na titul "Finanční rizika". Byla to jedna z prvních recenzí umístěných na AKA MONITORu. Najdete ji i s odkazy na vydavatele na adrese:
http://www.ebook.zcu.cz/info/finrizika1.htm