KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.05

Riziko v podnikatelském projektu

Na níže ujvedené adrese najdete text s názvem "Podnikatelský projekt a jak na něj...". Obsáhlý článek zahrnuje i dvě kapitoly, které se vztahují k tématu našeho weblogu:
- Co znamená riziko a
- Význam analýzy rizik.
Jde o stručnou přehlednou informaci. Přínos textu o RM spočívá v kontextu s komplexní problematikou podnikatelských projektů.
Text najdete na adrese:
http://www.vokac.cz/projekty-projektyteorie.html