KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.05

Riziko a neistota v historickom vývoji

Ing. Vladimír Polavka napsal: "Riadenie spoločensko-ekonomických procesov prebieha v stochastických podmienkach, a preto je vždy spojené s určitým stupňom neistoty a rizika. Príspevok je zameraný na prehľad vybraných názorov na rozhodujúce prístupy k vymedzeniu dvoch základných ekonomických kategórií - riziko a neistota v priereze historického vývoja od stredoveku, za čias Adama Smitha a jeho následníkov, koncom 19. storočia a v priebehu 20. storočia, osobitne v odbornej literatúre pred Keynesom ako i Keynesov pohľad na riziko a neistotu. Historický prierez hlavných prístupov k vymedzeniu poňatia rizika a neistoty v rôznych historických obdobiach, v rôznych spoločenských, ekonomických a sociálnych formáciách poukazuje na skutočnosť, že riziko a neistota boli podobne ako dnes vždy problematikou, ktorá stála v centre záujmu ekonomickej vedy a mala reálny dopad na ekonomické procesy."
Celý text najdete ZDE