KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

24.9.05

Řízení rizika projektů

4. kapitola knihy Jiřího Fotra a Ivana Součka se jmenuje "Řízení rizika projektů" ( strany 133 - 193 ). Dozvíte se:
- pojetí rizika a jeho klasifikace
- náplň řízení rizika
- určení faktorů rizika
- stanovení významnosti faktorů rizika
- stanovení rizika investičních projektů
- opatření na snížení rizika
- hodnocení rizika investičních projektů
- databáze rizik.
Knihu "Podnikatelský záměr a investiční rozhodování" vydala GRADA v roce 2005.