KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

19.9.05

Řízení rizik. AKA MONITOR. Recenze knihy.

Řízení rizi. V. Smejkal, K. Rais
Kniha přibližuje následující základní druhy rizika:

- tržní, organizační a právní
- informační, investiční, personální a technologická.
Přednostní orientace knihy je na rizika podnikatelská, především na ta, která podnikatelské subjekty ohrožují nejčastěji. Kniha se zaměřuje na proces řízení změn strategie, změny struktury a na zvládnutí krizových situací.
Část problematiky pokrývá souhrnně, část analyzuje ve speciálních oddílech knihy.
http://www.akamonitor.cz/rizika1.htm