KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.05

Řízení projektových rizik

Jedním z předních českých autorů, který se již léta věnuje problematice rizika z hlediska projektového managementu je Dr. Jiří Weinberger, šéf firmy TIMING Praha. "Pod názvem "Řízení projektů, tentokrát s nadhledem" opublikoval obsáhlejší článek v časopisu pro automatizační techniku "AUTOMA". Článek obsahuje stať s názvem "Řízení projektových rizik", která stojí za pozornost. Článek najdete na adrese:
http://www.automa.cz/automa/2003/au100330.htm