KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.05

RISKANAL. El. konference

Chcete se přidat do komunity více než 1600 členů ze 45 zemí, které spojuje zájem o risk management? Máte možnost se přihlásit na níže uvedené adrese. Organizátoři el. konference definují poslání svého RISKANALU takto:
"The goals of RISKANAL are to:

- Provide an opportunity for individuals from diverse disciplines and from different countries to exchange information, ideas, and methodologies for risk analysis and risk problem-solving;
- Foster understanding and professional collaboration among individuals for the purpose of contributing to risk analysis and risk problem-solving;
- Facilitate the dissemination of knowledge about risk and risk analysis methods;
- Encourage application of risk analysis methods.
Adresa pro přihlášení:
http://www.sra.org/resources_riskanal.php