KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.05

Perspektivy risk-managementu v praxi českých firem

Čtyři odborníci z českých firem odpovídají v diskusním fóru Controler Institutu na jednu otázku:
"Domníváte se, že v praxi poroste význam risk managementu? Jakým způsobem je řízení rizik podchyceno ve vaší firmě?"
Odpovědi najdete na adrese:
http://www.controlling.cz/information.aspx?id=6