KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.05

Manažérské rozhodování a riziko

Chcete si udělat představu o osnově předmětu "Manažérské rozhodování", zařazeného do studijného plánu VŠE a garantovaného prof. Jiřím Fotrem? Uvidíte v jaké souvislosti je do tohoto předmětu zabudována problematika rozhodování za rizika.
Osnovu předmětu najdete na adrese:
http://pes.vse.cz/main.php?action=PRED_INFO&id_predmetu=PM_428